گلوناس

در مشخصات محصولات زیر برچسب گلوناس آمده است:

Spartan Sport Wrist HR Baro Amber

69,000,000 ریال 60,000,000 ريال

Spartan Ultra White HR

86,800,000 ريال

GPSMAP 64s

40,000,000 ريال

eTrex 10

15,000,000 ريال

eTrex 30x

29,000,000 ريال

Oregon 750

72,500,000 ريال

eTrex 20x

26,200,000 ريال

Kailash Silver

112,000,000 ريال

Spartan Ultra Gold Special Edition HR

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن