جي پي اس دوچرخه

جی پی اس دوچرخه، علاوه بر دارا بودن جی پی اس و امکان برگشت مسیر طی شده در دل طبیعت، دارای مجموعه امکانات مورد نیاز برای ورزشکاران حرفه ای رشته دوچرخه سواری نیز هستl
جي پي اس دوچرخه

Edge800

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Edge1000

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Edge1030 Bundle

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Edge500

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Edge510

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Vector Garmin

توقف ارایه محصول

  • 1