جي پي اس خودرويي

جی پی اس خودرویی یک دستگاه راهیاب قابل حمل با صفحه لمسی می باشد که منبع تغذیه آن به شارژر فندکی خودرو متصل می گردد. همچنین دارای پایه ای برای نصب بر روی خودرو است.
جي پي اس خودرويي

Nuvi 205W

توقف ارایه محصول

Nuvi 1300

توقف ارایه محصول

nuvi 715

توقف ارایه محصول

Nuvi 1310

توقف ارایه محصول

Nuvi 2595

توقف ارایه محصول

Nuvi 1410

توقف ارایه محصول

Nuvi 40

توقف ارایه محصول

Nuvi 50

توقف ارایه محصول

Nuvi 52

توقف ارایه محصول