سازگاری با نقشه سفارشی چیست؟


در مشخصات محصولات زیر سازگاری با نقشه سفارشی آمده است:

eTrex 10

4,400,000 ریال 4,200,000 ريال +

eTrex 30x

8,600,000 ريال +

GPSMAP 64s

11,700,000 ریال 11,200,000 ريال +

eTrex 20x

7,500,000 ريال +

Monterra

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

eTrex Touch 35

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

eTrex Touch 25

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Oregon 650

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Montana 650

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن