مسیرها چیست؟


در مشخصات محصولات زیر مسیرها آمده است:

Fenix 3 سافاير HR خاکستري

23,700,000 ریال 21,500,000 ريال +

Fenix 3 سافاير خاکستري با بند فلزي بسته باندل

24,800,000 ريال +

Fenix 3 سافاير نقره اي با بند چرمي بسته باندل

24,800,000 ريال +

GPSMAP 64s

11,700,000 ریال 11,200,000 ريال +

eTrex 30x

8,600,000 ریال 8,500,000 ريال +

eTrex 10

4,400,000 ریال 3,900,000 ريال +

Fenix 3 سافاير رزگلد با بند سفيد

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Tactix Bravo

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Monterra

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن