محاسبه مساحت چیست؟

 محاسبه مساحت توسط جی پی اس


در مشخصات محصولات زیر محاسبه مساحت آمده است:

Fenix 5X Slate Gray Sapphire with Black Band

32,000,000 ريال +

Fenix 5X Slate Gray Sapphire with Metal Band

38,000,000 ريال +

Fenix 5 Black Sapphire with Black Band

29,800,000 ريال +

Fenix 3 سافاير HR خاکستري

23,700,000 ریال 21,500,000 ريال +

Fenix 3 سافاير نقره اي با بند چرمي بسته باندل

24,800,000 ريال +

Fenix 3 سافاير خاکستري با بند فلزي بسته باندل

24,800,000 ريال +

GPSMAP 64s

11,700,000 ریال 11,200,000 ريال +

eTrex 10

4,400,000 ریال 3,900,000 ريال +

eTrex 30x

8,600,000 ریال 8,500,000 ريال +