جدول جزر و مد چیست؟


در مشخصات محصولات زیر جدول جزر و مد آمده است:

Fenix 3 سافاير HR خاکستري

23,700,000 ريال +

eTrex 10

4,400,000 ریال 4,100,000 ريال +

eTrex 30x

8,600,000 ريال +

GPSMAP 64s

11,700,000 ریال 11,400,000 ريال +

eTrex 20x

7,500,000 ريال +

Fenix 5 Silver with Granite Blue Band

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Fenix 3 سافاير رزگلد با بند سفيد

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Fenix 3 سافاير نقره اي با بند چرمي بسته باندل

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Fenix 3 سافاير خاکستري با بند فلزي بسته باندل

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن