صفحه نمایش لمسی چیست؟


در مشخصات محصولات زیر صفحه نمایش لمسی آمده است:

Vivosmart HR Black Regular

6,800,000 ريال +

Vivosmart HR Plus Black-Shark Fin Gray Regular

9,300,000 ريال +

eTrex 10

4,400,000 ریال 4,200,000 ريال +

Oregon 650

16,400,000 ريال +

eTrex 30x

8,600,000 ريال +

GPSMAP 64s

11,700,000 ریال 11,200,000 ريال +

eTrex 20x

7,500,000 ريال +

Vivosmart HR Midnight Blue Regular

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Vivosmart HR Black X-Large

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن