شتاب سنج چیست؟

امکان محاسبه مسافت در ورزش های داخل سالن بدون نیاز به فوت پاد را فراهم می آورد


در مشخصات محصولات زیر شتاب سنج آمده است:

Vivosmart HR Black Regular

6,800,000 ريال +

Fenix 5 Silver with Granite Blue Band

26,000,000 ريال +

Fenix 3 سافاير HR خاکستري

23,700,000 ریال 21,500,000 ريال +

Vivosmart HR Plus Black-Shark Fin Gray Regular

9,300,000 ريال +

Tactix Bravo

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Vivosmart HR Black X-Large

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Vivosmart HR Midnight Blue Regular

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن
  • 1