هشدار طوفان چیست؟


در مشخصات محصولات زیر هشدار طوفان آمده است:

Fenix 5 Silver with Granite Blue Band

26,000,000 ريال +

Fenix 3 سافاير HR خاکستري

23,700,000 ریال 21,500,000 ريال +

Tactix Bravo

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن
  • 1